Κέλλυ

3,20  x  2,30  x  0,87

Ποικιλία υφασμάτων και τροποποίηση στη διάσταση όπως και στη φορά της γωνίας.